28.2 C
Lampang, TH
วันพุธ ที่่ 21 สิงหาคม 2019

อัพเดตล่าสุด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ของเรือนจำกลางลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ของเรือนจำกลางลำปาง      

การจัดเตรียมรายละเอียดการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิม

การจัดเตรียมรายละเอียดการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิม  

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) โดยภารกิจของศูนย์ มีหน้าที่ดังนี้ 1.ส่งเสริมภาวะการมีงานทำ 2. ประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลผุู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือ 3.จัดทำข้อมูลความต้องการมีงานทำของผุู้้ที่ใกล้พ้นโทษ 4.จัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการในตำแหน่งงานว่างและมีความประสงค์จะจ้างงานผู้โทษ 5.ดำเนินการตามข้อสั่งการอื่นๆของกรมราชทัณฑ์

เรือนจำกลางลำปางรวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น 2561

เรือนจำกลางลำปางรวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น 2561

เรือนจำกลางลำปาง จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 เรือนจำกลางลำปาง จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้ต้องขังได้รับการพบญาติใกล้ชิดจำนวน 824 คน ญาติเข้าเยี่ยมทั้งหมด 3,815 คน

สภาพอากาศ

Lampang, TH
light rain
28.4 ° C
30 °
27 °
88%
2kmh
20%
พฤหัส
30 °
ศุกร์
24 °
เสาร์
28 °
อาทิตย์
24 °
จันทร์
25 °

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงฯ งปม.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง ณ ศูยน์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวสารเหนียว 10%)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวสารเหนียว 10%)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ 1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 27/09/2561 2 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27/09/2561 3 ประกาศเชิญชวน 10/10/2561  4 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27/09/2561 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

การเงินและบัญชี