บทความล่าสุด

เรือนจำกลางลำปาง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เรือนจำกลางลำปาง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ของเรือนจำกลางลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ของเรือนจำกลางลำปาง      

การจัดเตรียมรายละเอียดการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิม

การจัดเตรียมรายละเอียดการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิม  

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) โดยภารกิจของศูนย์ มีหน้าที่ดังนี้ 1.ส่งเสริมภาวะการมีงานทำ 2. ประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลผุู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือ 3.จัดทำข้อมูลความต้องการมีงานทำของผุู้้ที่ใกล้พ้นโทษ 4.จัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการในตำแหน่งงานว่างและมีความประสงค์จะจ้างงานผู้โทษ 5.ดำเนินการตามข้อสั่งการอื่นๆของกรมราชทัณฑ์

เรือนจำกลางลำปางรวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น 2561

เรือนจำกลางลำปางรวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น 2561

เรือนจำกลางลำปาง จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 เรือนจำกลางลำปาง จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้ต้องขังได้รับการพบญาติใกล้ชิดจำนวน 824 คน ญาติเข้าเยี่ยมทั้งหมด 3,815 คน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเรือนจำกลางลำปาง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ,สวดมนต์ และรับการตรวจเครื่องแบบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเรือนจำกลางลำปาง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ,สวดมนต์ และรับการตรวจเครื่องแบบ

นายนพพร รัตนวัย ผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์ ตรวจราชการเรือนจำกลางลำปางในกรณีปกติ และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของเรือนจำกลางลำปาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายนพพร รัตนวัย ผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์ ตรวจราชการเรือนจำกลางลำปางในกรณีปกติ และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของเรือนจำกลางลำปาง โดยมี นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำปางให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางลำปาง