บทความล่าสุด

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ชุด

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ชุด

เรือนจำกลางลำปาง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เรือนจำกลางลำปาง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ของเรือนจำกลางลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ของเรือนจำกลางลำปาง      

การจัดเตรียมรายละเอียดการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิม

การจัดเตรียมรายละเอียดการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิม  

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) โดยภารกิจของศูนย์ มีหน้าที่ดังนี้ 1.ส่งเสริมภาวะการมีงานทำ 2. ประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลผุู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือ 3.จัดทำข้อมูลความต้องการมีงานทำของผุู้้ที่ใกล้พ้นโทษ 4.จัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการในตำแหน่งงานว่างและมีความประสงค์จะจ้างงานผู้โทษ 5.ดำเนินการตามข้อสั่งการอื่นๆของกรมราชทัณฑ์