บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รจก.ลำปาง)

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รจก.ลำปาง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รจก.ลำปาง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รจก.ลำปาง)      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) เรือนจำกลางลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) เรือนจำกลางลำปาง    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เรือนจำกลางลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เรือนจำกลางลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง งปม.2562 (เพิ่มเติม) (รจก.ลำปาง)

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)(รจก.ลำปาง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง งปม.2562 (เพิ่มเติม) (รจก.ลำปาง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (รจก.ลำปาง)

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รจก.ลำปาง))

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รจก.ลำปาง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รจก.ลำปาง)

จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงฯ งปม.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง ณ ศูยน์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง