บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงฯ งปม.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง ณ ศูยน์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวสารเหนียว 10%)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวสารเหนียว 10%)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ 1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 27/09/2561 2 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27/09/2561 3 ประกาศเชิญชวน 10/10/2561  4 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27/09/2561 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศราคากลางซื้อข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รจก.ลำปาง)

ประกาศราคากลางซื้อข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รจก.ลำปาง)