เปิดการอบรมหลักสูตร สัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

499

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร สัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมแดน 2 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำกลางลำปาง