ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำปางติดตั้ง Application “Echo English”

363

ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำปางติดตั้ง Application “Echo English” สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน