พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

407

นายณรงค์  จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560