อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและแสดงดนตรีร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE

422

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2559 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและแสดงดนตรีร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ของเรือนจำกลางลำปาง ให้กับผู้ต้องขังได้รับชม