นายนพพร รัตนวัย ผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์ ตรวจราชการศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ และเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงในกรณีปกติ

511

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายนพพร รัตนวัย ผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์ ตรวจราชการศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ และเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงในกรณีปกติ