ประกาศราคากลางอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรือนจำกลางลำปาง

302

ประกาศราคากลางอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรือนจำกลางลำปาง

ราคากลางสำหรับการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561