เรือนจำกลางลำปาง จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1663

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 เรือนจำกลางลำปาง จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้ต้องขังได้รับการพบญาติใกล้ชิดจำนวน 824 คน ญาติเข้าเยี่ยมทั้งหมด 3,815 คน