เรือนจำกลางลำปางรวมพลังป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 2561

489