ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่องประกวดราคา จ้างซ่อมแซมศูยน์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ ประจำภาคเหนือ (เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง) ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-buidding)

204

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่องประกวดราคา จ้างซ่อมแซมศูยน์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ ประจำภาคเหนือ (เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง) ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-buidding)

ประกาศประกวดราคา