โครงการประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่

711
โครงการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่