โครงการประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่

790
โครงการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่