โครงการประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปางแห่งใหม่

640
โครงการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่