ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวสารเหนียว 10%)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เรือนจำกลางลำปาง)

111

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวสารเหนียว 10%)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เรือนจำกลางลำปาง)

FilePdf_20181018_0005