ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงฯ งปม.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

184

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง ณ ศูยน์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างห้องสุขา