ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รจก.ลำปาง)

41

จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศแผน จ้าง รปภ. 2563 จำนวน 5 อัตรา