ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) เรือนจำกลางลำปาง

39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) เรือนจำกลางลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารดิบฯ 2562 (เพิ่มเติม)