ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก (เรือนจำกลางลำปาง)

95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสาร (ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก (เรือนจำกลางลำปาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบฯและข้าวสารฯ งปม.2563