เรือนจำกลางลำปาง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

150

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เรือนจำกลางลำปาง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง