ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ แบบบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน

9

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ แบบบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน

ราคากลาง