ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

35

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

ประกาศประกวดราคารถบรรทุกน้ำ
เอกสารประกวดราคารถบรรทุกน้ำ