ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯแบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

40

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯแบบบรรทุกน้ำ

ประกาศประกวดราคารถบรรทุกน้ำ

 

เอกสารประกวดราคารถบรรทุกน้ำ