ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ชุด

73

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมฯ