ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางลำปาง) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

296
ประกาศเรือนจำกลางลำปาง