ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางลำปาง

207
ประกาศรายชื่อ