ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางลำปาง

142
ประกาศรายชื่อ