การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางลำปาง

169

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินฯ