ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางลำปาง) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

79
ประกาศผลสอบครั้งที่ 1