ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางลำปาง

52
ประกาศรายชื่อ