ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสาร(ข้าวเหนียวขาว 10 %) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรือนจำกลางลำปาง

7

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสาร(ข้าวเหนียวขาว 10 %) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรือนจำกลางลำปปาง

แบบ บก06