ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)และข้าวสาร(ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค อาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)และข้าวสาร(ข้าวเหนียวขาว 10%) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะ